Gemaal Nieuwkoop

Het gemaal Nieuwkoop zorgt in een gebied van 2.773 hectare voor een verantwoord waterpeil. Het gemaal werd in 1894 gebouwd naar een ontwerp van de in die tijd bekende broers de Wit. Het Ingenieursbureau W.C. en K. De Wit werd omstreeks 1870 in Amsterdam opgericht door de broers Willem Christiaan en Klaas de Wit. Het bureau specialiseerde zich in de bouw van stoomgemalen en zorgde voor de plaatsing van 129 stoomgemalen voornamelijk voor de polders in Noord- en Zuid-Holland. Gemaal Nieuwkoop zorgt sinds die tijd voor droge voeten in de droogmakerij, genaamd de Nieuwkoopse en Zevenhovense Polder. De polder is laaggelegen (waterpeil NAP -5,90 meter) en heeft te kampen met veel kwel, hetgeen betekent dat dagelijkse bemaling noodzakelijk is. Hoofdgemaal Nieuwkoop maalt het water uit de polderboezem (de Ringsloot) in Rijnlands boezem, waaruit het via boezemgemalen naar zee gaat.